Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 112 hodín – Martin

 1. Domovská stránka
 2. Semináre - Martin
 3. Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 112 hodín – Martin

Výcvikový program v rozsahu 112 hodín pre odborných zamestnancov 

určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov…

Anotácia: cieľom kurzu je osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.

Vzdelávanie je schválené Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie.

Vzdelávanie je zamerané na:

 • teóriu (nedirektívna terapia, na dieťa zameraná terapia hrou, teória attachmentu, vývinová psychológia a psychopatológia, práca s rodičmi, filiálna terapia a pod.)
 • nácvik praktických zručností (stopovanie, reflektovanie, prejavenie porozumenia, štrukturovanie, facilitujúce výroky, práca s emóciai, zadávanie hraníc a pod.)
 • supervíziu terapie hrou a filiálnej terapie

Podmienky úspešného absolvovania vzdelávacieho programu: 

 • 100% účasť na všetkých stretnutiach
 • terapeutická práca s dieťaťom
 • minimálne 20 hodín individuálnej supervízie (poplatok za individuálne supervízie nie je zahrnutý v cene výcviku)
 • otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov i skupiny
 • štúdium odporúčanej literatúry

Certifikáty:

 • po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia certifikát
 • schválené Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie

Poplatok: 80,-€ za jeden výukový deň; 160€ za dvojdňové stretnutie. Záujemca/záujemkyňa o vzdelávanie zaplatí pred prvým dvojdňovým stretnutím poplatok za prvé stretnutie 160€ a depozit 160€, spolu 320€ (možnosť rozložiť prvú platbu na 2-4 splátky). Poplatok zahŕňa odmenu pre lektorku, prenájom priestorov, materiály v slovenčine, coffe break. Cestovné, ubytovanie a stravné si hradia účastníci, resp. vysielajúca organizácia. Počet účastníkov je limitovaný (max.15), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

Depozit je nevratný a bude použitý pri 100% účasti ako platba za posledné, desiate stretnutie. V prípade neukončenia celého kurzu sa depozit nevracia. Každá neúčasť na stretnutí znamená -50% z depozitu. Pre získanie certifikátu je potrebné nahradiť si chýbajúce hodiny formou individuálnej alebo skupinovej suprvízie. Bližšie informácie si povieme na prvom stretnutí.

Storno podmienky: po odhlásení sa viac ako 60 dní pred začiatkom vzdelávania je storno poplatok 20%, po odhlásení sa menej než 60 dní pred začatím vzdelávania je storno poplatok 100% .

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Prijímame prihlášky na 9.beh výcviku Terapia hrou a filiálna terapia so začiatkom v marci 2023.

Dátum a termíny 9.beh:

1.stretnutie: 07.-08.03.2023 (1.deň: 9.00 – 16.00; 2.deň: 9.00 – 14.00)
2.stretnutie: 06.04.2023 (9.00 – 16.00)
3.stretnutie: 15.05.2023 (9.00 – 16.00)
4.stretnutie: 27.06.2023 (9.00 – 16.00)
5.stretnutie: 05.09.2023 (9.00 – 16.00)
6.stretnutie: 03.10.2023 (9.00 – 16.00)
7.stretnutie: 07.11.2023 (9.00 – 16.00)
8.stretnutie: 05.12.2023 (9.00 – 16.00)
9.stretnutie: 08.-09.01.2024 (1.deň: 9.00 – 16.00; 2.deň: 9.00 – 14.00)

10.stretnutie: 06.-07.02.2024 (1.deň: 9.00 – 16.00; 2.deň: 9.00 – 14.00)

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu termínov.

8. beh výcviku Terapia hrou a filiálna terapia je plne obsadený nové prihlášky neprijímame.

Dátum a termíny 8.beh:

1.stretnutie: 23.-24.01.2023 (1.deň: 9.00 – 16.00; 2.deň: 9.00 – 14.00)
2.stretnutie: 23.02.2023 (9.00 – 16.00)
3.stretnutie: 30.03.2023 (9.00 – 16.00)
4.stretnutie: 27.04.2023 (9.00 – 16.00)
5.stretnutie: 25.05.2023 (9.00 – 16.00)
6.stretnutie: 26.06.2023 (9.00 – 16.00)
7.stretnutie: 28.09.2023 (9.00 – 16.00)
8.stretnutie: 26.10.2023 (9.00 – 16.00)
9.stretnutie: 22.-23.11.2023 (1.deň: 9.00 – 16.00; 2.deň: 9.00 – 14.00)

10.stretnutie: 18.-19.12. 2023 (1.deň: 9.00 – 16.00; 2.deň: 9.00 – 14.00)

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu termínov.

Miesto:

priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – Československej armády 3 (budova Informatika, v blízkosti polikliniky ZŤS)

Lektorky:

PaedDr. Dušana Priehradná

Mgr. Monika Boričová

Mgr. Daniela Makarová

PhDr. Jana Zemandl, PhD.

Mgr. Diana Dokupilová Krumlovská

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím


  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  Ďalšie dostupné semináre

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 112 hodín – Košice

  Práca s párom v konflikte.