Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 108 hodín.

 1. Domovská stránka
 2. Semináre - Martin
 3. Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 108 hodín.

Výcvikový program v rozsahu 108 hodín pre odborných zamestnancov 

určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov…

Anotácia: cieľom kurzu je osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.

Vzdelávanie je zamerané na:

 • teóriu (nedirektívna terapia, na dieťa zameraná terapia hrou, teória attachmentu, vývinová psychológia a psychopatológia, práca s rodičmi, filiálna terapia a pod.)
 • nácvik praktických zručností (stopovanie, reflektovanie, prejavenie porozumenia, štrukturovanie, facilitujúce výroky, práca s emóciai, zadávanie hraníc a pod.)
 • supervíziu terapie hrou a filiálnej terapie

Podmienky úspešného absolvovania vzdelávacieho programu: 

 • 100% účasť na všetkých stretnutiach
 • terapeutická práca s dieťaťom
 • minimálne 20 hodín individuálnej supervízie (poplatok za individuálne supervízie nie je zahrnutý v cene výcviku)
 • otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov i skupiny
 • štúdium odporúčanej literatúry

Poplatok: 78,-€ za jeden výukový deň (8 hodín); 156€ za dvojdňové stretnutie (16 hodín). Záujemca/záujemkyňa o vzdelávanie zaplatí pred prvým dvojdňovým stretnutím poplatok za prvé stretnutie 156€, a tiež depozit 78€, spolu 234€. Poplatok zahŕňa odmenu pre lektorku, prenájom priestorov, materiály v slovenčine, coffe break. Cestovné a stravné si hradia účastníci, resp. vysielajúca organizácia. Počet účastníkov je limitovaný (max.12), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

Depozit je nevratný a bude použitý pri 100% účasti ako platba za posledné, desiate stretnutie. V prípade neukončenia celého kurzu sa depozit nevracia. Každá neúčasť na stretnutí znamená -20% z depozitu. Pre získanie certifikátu je potrebné nahradiť si chýbajúce hodiny na náhradnom stretnutí, ktoré sa platí zvlášť.

Storno podmienky: po odhlásení sa viac ako 60 dní pred začiatkom vzdelávania je storno poplatok 20%, po odhlásení sa menej než 60 dní pred začatím vzdelávania je storno poplatok 100% .

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

6.beh – PRE VEĽKÝ ZÁUJEM OTVÁRAME EŠTE JEDNU SKUPINU 🙂       (môžete si posielať prihlášky)     Dátum a čas:

1.stretnutie: 15.-16.02.2021 (pondelok 9.00 – 16.00; utorok 9.00 – 14.00)
2.stretnutie: 15.03.2021 (9.00 – 16.00)
3.stretnutie: 20.04.2021 (9.00 – 16.00)
4.stretnutie: 18.05.2021 (9.00 – 16.00)
5.stretnutie: 22.06.2021 (9.00 – 16.00)
6.stretnutie: 21.09.2021 (9.00 – 16.00)
7.stretnutie: 19.10.2021 (9.00 – 16.00)
8.stretnutie: 23.11.2021 (9.00 – 16.00)
9.stretnutie: 14.12.2021 (9.00 – 16.00)

10.stretnutie: 18.01. 2022 (9:00 – 16:00)

————————————————-

5. beh: TÁTO SKUPINA JE UŽ PLNE OBSADENÁ

1.stretnutie: 14.-15.01.2021 (štvrtok 9.00 – 16.00; piatok 9.00 – 14.00)
2.stretnutie: 18.02.2021 (9.00 – 16.00)
3.stretnutie: 12.03.2021 (9.00 – 16.00)
4.stretnutie: 22.04.2021 (9.00 – 16.00)
5.stretnutie: 20.05.2021 (9.00 – 16.00)
6.stretnutie: 17.06.2021 (9.00 – 16.00)
7.stretnutie: 23.09.2021 (9.00 – 16.00)
8.stretnutie: 20.10.2021 (9.00 – 16.00)
9.stretnutie: 24.11.2021 (9.00 – 16.00)

10.stretnutie: 13.01. 2022 (9:00 – 16:00)

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu termínov.

Miesto:

priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – Československej armády 3 (budova Informatika, v blízkosti polikliniky ZŤS)

Lektorky:

PaedDr. Dušana Priehradná

Mgr. Monika Boričová

Mgr. Daniela Makarová

Prihlásiť sa na seminár  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  Ďalšie dostupné semináre

  Poradenstvo pre páry v konflikte

  Jednodňové semináre pre odborníkov

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Menu