Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 112 hodín

 1. Domovská stránka
 2. Semináre - Martin
 3. Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 112 hodín

Výcvikový program v rozsahu 112 hodín pre odborných zamestnancov 

určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov…

Anotácia: cieľom kurzu je osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.

Vzdelávanie je schválené Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie.

Vzdelávanie je zamerané na:

 • teóriu (nedirektívna terapia, na dieťa zameraná terapia hrou, teória attachmentu, vývinová psychológia a psychopatológia, práca s rodičmi, filiálna terapia a pod.)
 • nácvik praktických zručností (stopovanie, reflektovanie, prejavenie porozumenia, štrukturovanie, facilitujúce výroky, práca s emóciai, zadávanie hraníc a pod.)
 • supervíziu terapie hrou a filiálnej terapie

Podmienky úspešného absolvovania vzdelávacieho programu: 

 • 100% účasť na všetkých stretnutiach
 • terapeutická práca s dieťaťom
 • minimálne 20 hodín individuálnej supervízie (poplatok za individuálne supervízie nie je zahrnutý v cene výcviku)
 • otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov i skupiny
 • štúdium odporúčanej literatúry

Certifikáty:

 • po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia certifikát
 • schválené Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie

Poplatok: 80,-€ za jeden výukový deň; 160€ za dvojdňové stretnutie. Záujemca/záujemkyňa o vzdelávanie zaplatí pred prvým dvojdňovým stretnutím poplatok za prvé stretnutie 160€ a depozit 160€, spolu 320€ (možnosť rozložiť prvú platbu na 2-3 splátky). Poplatok zahŕňa odmenu pre lektorku, prenájom priestorov, materiály v slovenčine, coffe break. Cestovné, ubytovanie a stravné si hradia účastníci, resp. vysielajúca organizácia. Počet účastníkov je limitovaný (max.15), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

Depozit je nevratný a bude použitý pri 100% účasti ako platba za posledné, desiate stretnutie. V prípade neukončenia celého kurzu sa depozit nevracia. Každá neúčasť na stretnutí znamená -20% z depozitu. Pre získanie certifikátu je potrebné nahradiť si chýbajúce hodiny formou individuálnej alebo skupinovej suprvízie. Bližšie informácie si povieme na prvom stretnutí.

Storno podmienky: po odhlásení sa viac ako 60 dní pred začiatkom vzdelávania je storno poplatok 20%, po odhlásení sa menej než 60 dní pred začatím vzdelávania je storno poplatok 100% .

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Prijímame prihlášky na rok 2023 🙂

1.stretnutie: 23.-24.01.2023 (1.deň: 9.00 – 16.00; 2.deň: 9.00 – 14.00)
2.stretnutie: 23.02.2023 (9.00 – 16.00)
3.stretnutie: 30.03.2023 (9.00 – 16.00)
4.stretnutie: 27.04.2023 (9.00 – 16.00)
5.stretnutie: 25.05.2023 (9.00 – 16.00)
6.stretnutie: 29.06.2023 (9.00 – 16.00)
7.stretnutie: 28.09.2023 (9.00 – 16.00)
8.stretnutie: 26.10.2023 (9.00 – 16.00)
9.stretnutie: 22.-23.11.2023 (1.deň: 9.00 – 16.00; 2.deň: 9.00 – 14.00)

10.stretnutie: 18.-19.12. 2023 (1.deň: 9.00 – 16.00; 2.deň: 9.00 – 14.00)

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu termínov.

Miesto:

priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – Československej armády 3 (budova Informatika, v blízkosti polikliniky ZŤS)

Lektorky:

PaedDr. Dušana Priehradná

Mgr. Monika Boričová

Mgr. Daniela Makarová

PhDr. Jana Zemandl, PhD.

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím


  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  Ďalšie dostupné semináre

  Jednodňové semináre pre odborníkov – ONLINE

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Práca s párom v konflikte.

  Menu