Mgr. Daniela Makarová

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku (bakalársky stupeň) a v tomto odbore som ukončila vzdelanie (magisterský stupeň) na Prešovskej univerzite v Prešove v roku 2012. V rámci praxe mám skúsenosť v oblasti poradenskej psychológie v CPPPaP, v krízovom stredisku, od roku 2013 pôsobím v Centre pre deti a rodiny v Prešove. Venujem sa najmä traumatizovaným, ťažko zdravotne postihnutým deťom; profesionálnym náhradným rodičom – poradenstvo, sprevádzanie, príprava; náhradnej rodinnej starostlivosti. V práci využívam nadobudnuté vedomosti a zručnosti z absolvovaných certifikovaných školení a výcvikov ako je multisenzorický prístup, terapiu dotykom a jej lektorovanie, terapiu zameranú na vzťahovú väzbu a rodinnú terapiu, hrovú terapiu a filiálnu terapiu.

Sídlo: Centrum pre deti a rodiny, Požiarnická 3, Prešov 080 01

Pôsobenie: Prešov

Kontakt:  0944 582 868