Počas výcviku Terapia hrou som zmenila názor na seba 🙂 a na hru :-). Nastalo u mňa „povýšenie“ hry ako terapeutického nástroja pri práci s deťmi. Som spokojná a šťastná, že som mala možnosť zúčastniť sa na tomto výcviku.

Zuzana
špeciálna pedagogička

Ďakujem za nasadenie, entuziazmus a pohostinnosť počas výcviku Terapia hrou a filiálna terapia.  Je to skvelý nástroj na prácu s deťmi. Naučila som sa s väčšou istotou pracovať s negatívnymi emóciami detí.

Daniela
psychologička

Ďakujem za každú skúsenosť, o ktorú sa s nami lektorky podelili, za všetky inšpirácie, ako aj za odhodlanie robiť niečo také, ako je výcvik Rodinná terapia a terapia vzťahovej väzby. Vnímam to ako veľmi potrebné a prospešné pre moju prácu a vôbec pre rodinu a spoločnosť.

Na základe absolvovania výcviku Rodinná terapia a terapia vzťahovej väzby som zmenila celkový pohľad na prácu s rodinou a rodinnými vzťahmi. Vďaka za vytvorenie takéhoto projektu – na Slovensku dosť výnimočného :-).

Lucia
psychologička

Ďakujem za inšpiráciu, sdílení, nádhernou atmosféru a láskavú akcepráciu, ktorú lektorky vytvorili počas výcviku. 

 

Lenka
sociálna pracovníčka

Najzaujímavejšie pre mňa boli suprvízne stretnutia, či už skupinové alebo individuálne, ako aj práce na sebe. Naučila som sa starať o svoje potreby, o seba samú bez pocitov viny, zažívala som na vlastnej koži akceptáciu, prijatie, vzťah. Ďakujem. 

 

Romana
koordinátorka poradenstva a prevencie

Keď premýšľam nad celým výcvikom, vnímam rôzne emócie…. Na prvom mieste je vďačnosť, ktorá ma zaplavuje, keď si predstavím, aké to bolo príjemné stretávať sa s úžasnými lektorkami a ostatnými členmi skupiny. Som vďačná za bezpečie, ktoré sa tam vytvorilo, a ktoré bolo pozitívne, podporujúce a liečivé. Na základe nových skúseností som zmenila názor na možnosti liečenia traumy z opustenia a možnosť „úspešnosti“ liečby. Ďakujem :-).

 

 

Mirka
psychologička DeD

Prihláste sa na jeden z našich seminárov