Mgr. Monika Boričová

zástupkyňa riaditeľky o. z.

Mgr. PhDr. Eva Škorvágová, PhD.

garantka inovačného vzdelávania

Mgr. Zuzka Hrivíková

psychologička a terapeutka

Mgr. Alica Balážová

psychologička a terapeutka

Mgr. Gabriela Stachová

psychologička a terapeutka

Mgr. Zuzana Gallová

lektorka a supervízorka

Mgr. Diana Dúcka

supervízorka

Mgr. Michala Mrázová

koordinátorka – pracovisko Košice, lektorka a supervízorka

Mgr. Stanislava Girová

koordinátorka – pracovisko Košice

„Spoločnosť, ktorej záleží na deťoch, musí dohliadať na rodičov“

John Bowlby

Toto motto odráža našu základnú filozofiu. Sme presvedčení, že starostlivosť o rodinu je základným prvkom spoločnosti. Aby rodiny napĺňali všetky svoje funkcie potrebujú pomoc a podporu  v komplikovaných životných situáciách. V takýchto prípadoch spoločne s odborníkmi môžu hľadať cesty ako zvládať a  ovplyvňovať ťažké obdobia a skutočnosti vo svojom živote a nachádzať vlastné cesty k rozvoju, zmene a sebarealizácii.

Prihláste sa na jeden z našich seminárov