Spolupracovníci

 • PhDr. Lýdia Bátovská
 • Mgr. Jana Kocourková
 • Mgr. Ľubica Matuščinová
 • Mgr. Iveta Jančušková
 • PhDr. Miroslava Malíková
 • Mgr. Alena Vávrová
 • Mgr. Zuzana Polťáková, Phd
 • Mgr. Michaela Mrázová
 • Mgr. Zuzana Gallová
 • Mgr. Stanislava Gírová
 • Dr. Dana Palušová

„Spoločnosť, ktorej záleží na deťoch, musí dohliadať na rodičov“

John Bowlby

Toto motto odráža našu základnú filozofiu. Sme presvedčení, že starostlivosť o rodinu je základným prvkom spoločnosti. Aby rodiny napĺňali všetky svoje funkcie potrebujú pomoc a podporu  v komplikovaných životných situáciách. V takýchto prípadoch spoločne s odborníkmi môžu hľadať cesty ako zvládať a  ovplyvňovať ťažké obdobia a skutočnosti vo svojom živote a nachádzať vlastné cesty k rozvoju, zmene a sebarealizácii.

Prihláste sa na jeden z našich seminárov

Menu