Mgr. Monika Boričová

zástupkyňa riaditeľky o. z.

Mgr. Michala Mrázová

koordinátorka - pracovisko Košice

Mgr. Stanislava Girová

koordinátorka - pracovisko Košice

Spolupracovníci

  • PhDr. Lýdia Bátovská
  • Mgr. Jana Kocourková
  • Mgr. Ľubica Matuščinová
  • Mgr. Iveta Jančušková
  • Mgr. Zuzana Polťáková, Phd
  • Mgr. Zuzana Gallová
  • PhDr. Miroslava Malíková
  • Mgr. Alena Vávrová

„Spoločnosť, ktorej záleží na deťoch, musí dohliadať na rodičov“

John Bowlby

Toto motto odráža našu základnú filozofiu. Sme presvedčení, že starostlivosť o rodinu je základným prvkom spoločnosti. Aby rodiny napĺňali všetky svoje funkcie potrebujú pomoc a podporu  v komplikovaných životných situáciách. V takýchto prípadoch spoločne s odborníkmi môžu hľadať cesty ako zvládať a  ovplyvňovať ťažké obdobia a skutočnosti vo svojom živote a nachádzať vlastné cesty k rozvoju, zmene a sebarealizácii.

Prihláste sa na jeden z našich seminárov

Menu