Mgr. Katarína Gembelová

psychologička

Štúdium jednoodborovej psychológie som ukončila na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2010. Po štúdiu som sa zamestnala v Centre pre deti a rodiny (detský domov), kde pôsobím dodnes. V rámci mojej práce sa stretávam s deťmi, ktoré sú veľmi poznačené komplexnou traumou vyplývajúcou z narušenej až absentujúcej vzťahovej väzby, teda väzby so vzťahovou osobou. Mám skúsenosti s prácou s deťmi s duševným postihnutím, s poruchami správania, s poruchami adaptácie a socializácie, zanedbávanými a týranými deťmi.

Svoje odborné kompetencie sa snažím naďalej rozvíjať absolvovaním rôznych vzdelávaní, školení, výcvikových programov (Rodinná terapia a terapia zameraná na vzťahovú väzbu).

V práci s klientom vnímam ako veľmi dôležité vytvorenie bezpečného a prijímajúceho prostredia, byť pre neho sprevádzajúcou osobou v rôznych náročných životných situáciách a obdobiach.

V súkromnou živote som mamou štyroch úžasných detí, ktoré ma učia, že život je cesta a cesta je cieľ.

Pracujem pod supervíziou.