Mgr. & Ing. Stanislav Kocourek

individuální, párový a rodinný psycholog a terapeut

Pracuje jako individuální, párový a rodinný psycholog a terapeut v Olomouci. Absolvoval dlouhodobý Integrativní psychoterapeutický výcvik, krátkodobý výcvik rodinné terapie a výcvik rodinné terapie zaměřené na vztahovou vazbu. Aktuálně je ve výcvicích individuální a párové terapie zaměřené na emoce (EFT přístup) a ve výcviku terapie hrou a filiální terapie. Kromě toho absolvoval i supervizní, koučovací a mediační výcvik. V minulosti pracoval jako vedoucí a psycholog v neziskové organizaci v Olomouci, která se zaměřovala na práci s rodinami a dětmi s výchovnými, vztahovými a komunikačními potížemi. V současnosti má v Olomouci soukromou praxi. Kromě toho pracuje externě i jako terapeut a mediátor u rodin, které procházejí rozvodem, a dále jako terapeut pro pěstouny a děti v pěstounské péči.