Mgr. Zdenka Dovičovičová

psychologička a terapeutka

Moje meno je  Zdenka Dovičovičová, mám vyštudovanú jednoodborovú psychológiu na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti pôsobím aj ako školský psychológ a vo svojej práci  sa orientujem na poradenskú, preventívnu a intervenčnú činnosť.  Už počas štúdia som sa v diplomovej práci  zaoberala témou emócií, ich významom v živote človeka a ich spracovávaním. Absolvovala som semináre týkajúce sa práce s deťmi s vývinovými poruchami učenia, ADHD a Aspergerovým syndrómom.  Naďalej si svoje vedomosti a skúsenosti rozširujem formou rôznych vzdelávaní a odborných stretnutí.

Som matkou 2 detí a verím, že všetci rodičia majú schopnosť, aby sa stali dobrými rodičmi. Niekedy len potrebujeme usmernenie a návod, ako v sebe túto schopnosť objaviť. Prostredníctvom terapie hrou a filiálnej terapie môžem byť nápomocná Vám a Vášmu dieťaťu na ceste k vlastným emóciám a ich prijatiu. Rada budem Vašou podporou pri nadobúdaní rodičovských kompetencií a Vášmu dieťaťu sprievodcom v procese budovania sebakontroly a sebaregulácie. Pracujem pod supervíziou.