Mgr. Diana Dokupilová Krumlovská

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas pedagogickej praxe som sa venovala deťom sa narušenou komunikačnou schopnosťou, deťom s ADHD a PAS a tiež s diagnostikovanými špecifickými poruchami učenia. V
roku 2017 som v Brne v Centre pro rodinu a sociální péči absolvovala stáž v projekte “Neklidné deti”, zameriavajúci sa na deti nielen s ADHD, ale aj inými pridruženými diagnózami. Poznatky som aplikovala v školskom prostredí pri skupinovej práci s deťmi s problémovým správaním.

Momentálne pracujem ako špeciálna pedagogička a terapeutka v občianskom združení Tenenet o.z. v pedagogickej poradni. Venujem sa diagnostike a korekciám špecifických vývinových porúch učenia, hrovej a filiálnej terapii a diagnostike a tréningom EEG Biofeedback. Čiastočne sa venujem aj vzdelávaniu študentov pomáhajúcich profesií a sistentov pedagógov v školských zariadeniach.

Spolu s ďaľšími zanietencami sa snažím nájsť to najlepšie riešenie pre klientov, pretože každé dieťa si zaslúži tú najlepšiu starostlivosť , plnohodnotný život a rodič podporu a pochopenie.

Pôsobenie: Bratislava, Senec

Kontakt: 0911 440 464