Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania – ONLINE

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, rodičov….

Anotácia: Vhodná aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny efekt na vývin a následne aj na správanie dieťaťa a jeho schopnosť učiť sa. Aj zdanlivo malý stres, ktorý dieťa v ranom veku zažije, môže mať trvalý dopad na architektúru a chémiu mozgu a teda aj na správanie dieťaťa. Všetky životné skúsenosti utvárajú mikroskopické detaily v našom mozgu. Z neurologického pohľadu sa dá povedať, že to, čím sme, závisí od toho, kde sme dosiaľ boli. Seminár je zameraný na neurobiologické aspekty sociálneho a emocionálneho vývinu detí; epigenetiku; dopad raného stresu na správanie a sociálne fungovanie dieťaťa; možnosti prepojenia vývinovej neurovedy s terapiou komplexnej traumy.

Poplatok je 180,-€, zahŕňa odmenu pre lektorku, organizačné zabezpečenie vzdelávania, prenájom priestorov.

Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 13 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 15,- €.

Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Dátum a čas:

18.-19. 11. 2024 (1.deň 09.00 – 15.00, 2.deň 09.00 – 13.00) – vzdelávanie prebehne online formou

Miesto:
vzdelávanie prebehne online formou – platforma zoom

prihlasovacie údaje posielame 1-2 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

Lektorka:
PaedDr. Dušana Priehradná

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím


  áno, mám záujem
  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

  Ďalšie dostupné semináre

  Senzorická integrácia a jej prienik do práce s deťmi s problémami v správaní, v regulácií emócií, vo vzťahoch, v samoregulácií

  Výcvikový program „Rodinná terapia a individuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu“

  Workshopy – rozširujúce semináre k výcviku Rodinná terapia a individuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu