Workshopy – rozširujúce semináre k výcviku Rodinná terapia a individuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu

Telo, emócie, myšlienky, správanie – od fragmentácií k integrácií

Seminár je určený pre absolventov výcviku Rodinná terapia a individuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu

Anotácia: Na workshope sa budeme bližšie venovať témam:

 • práca s časťami
 • zapojenie tela: zmena hypo- a hyper- stavou v terapii
 • zacyklenie v teapeutickom procese

Poplatok je 250,-€, zahŕňa odmenu pre lektorku, organizačné zabezpečenie vzdelávania, prenájom priestorov.

Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Dátum a čas:
19. – 21. 05. 2025 (1. a 2. deň 09.00 – 16.00, 3.deň 09.00 – 13.00)

Miesto: 

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Československej armády 3, Martin (budova Informatika v blízkosti polikliniky ZŤS).

Lektorka:
PaedDr. Dušana Priehradná

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím
  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  Ďalšie dostupné semináre

  Senzorická integrácia a jej prienik do práce s deťmi s problémami v správaní, v regulácií emócií, vo vzťahoch, v samoregulácií

  Výcvikový program „Rodinná terapia a individuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu“

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Košice