Senzorická integrácia a jej prienik do práce s deťmi s problémami v správaní, v regulácií emócií, vo vzťahoch, v samoregulácií

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, rodičov….

Anotácia: Vývinové problémy môžu narušiť vytváranie citového puta a schopnosť samoregulácie emocionálnych stavov. Následne sa to začne prejavovať na problémoch dieťaťa v správaní, učení, prežívaní… Ak necháme dieťa nasledovať jeho vnútorné vedenie, zvyčajne robí to, čo je pre jeho nervový systém najlepšie. Aj v školskom prostredí dieťa potrebuje integrovať senzorické podnety, emočné prežívanie, kognitívny výkon… Aký je rozdiel medzi samoreguláciou a sebakontrolou? Aká je neurobiológia a neuropsychológia ohľadom týchto dvoch pojmov? Čo je skôr? Aké sú dôsledky a prejavy nedostatočného rozvoja samoregulácie? Aký dopad to má na sebakontrolu?  Aké sú prejavy nedostatočnej sebaregulácie a sebakontroly? Toto sú otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede aj s pomocou kazuistík z praxe.

Poplatok je 150,-€

Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 13 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 15,- €.

Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Dátum a čas:
20.-21. 11. 2024 (1.deň 09.00 – 15.00, 2.deň 09.00 – 13.00) – vzdelávanie prebehne online formou

Miesto:
vzdelávanie prebehne online formou – platforma zoom
prihlasovacie údaje posielame 1-2 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

Lektorky:

Mgr. Monika Boričová

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím
  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  Ďalšie dostupné semináre

  Výcvikový program „Rodinná terapia a individuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu“

  Workshopy – rozširujúce semináre k výcviku Rodinná terapia a individuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Košice