PaedDr. Dušana Priehradná

riaditeľka o. z.

Zaoberám sa poradenstvom pre rodiny, deti aj dospelých. Špecializujem sa na poruchy správania, psychosociálne a emocionálne problémy detí aj dospelých, poruchy attachmentu. Venujem sa prednáškovej činnosti pre odbornú aj laickú verejnosť. Pôsobím ako akreditovaná supervízorka pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách. Som zapísaná v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR. Pôsobila som na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala som  psychoterapeutický výcvik v humanistickej psychoterapii, ako aj niekoľko zahraničných a slovenských kurzov a výcvikov. Pracovala som niekoľko rokov ako riaditeľka SCŠPP. V súčasnosti sa naplno venujem práci v Inštitúte rodinnej terapie.

Môj prístup a využívané metódy

 • humanistický, na človeka orientovaný prístup
 • systemický a kolaboratívny prístup
 • prístup zameraný na neurobiologický, sociálny a emocionálny vývin
 • attachmentová teorie, psychotraumatológia
 • využitie expresívnych a projektových technik

Vzdelanie a certifikácie v oblastiach

 • managmentu a riadenia ľudských zdrojov
 • pedagogiky a psychológie
 • terapie a poradenstva
 • koučinku, mentoringu a supervízie
 • mediácie – mimosúdne riešenie sporov
 • projektívnych a expresívnych techník
 • práce s telom

Skúsenosti a kľúčové zdroje

 • 25 rokov v ziskovej aj neziskovej sfére
 • 10 rokov s riadením spoločnosti v businessu a NNO
 • 20 rokov praxe sprevádzania detí aj dospelých
 • 15 rokov praxe sprevádzania odborníkov z radov pomáhajúcich profesii
 • 20 rokov praxe vo vzdelávaní  dospelých
 • 10 rokov praxe lektorovania dlhodobých výcvikových programov
 • 20 rokov poradenskej práce s deťmi aj dospelými
Menu