Workshop je určený pre záujemcov z radov profesionálov v oblasti poradenstva a terapie, ktorí pracujú alebo začínajú pracovať s pármi v konflikte.

Anotácia: Na tomto seminári sa budeme rozprávať o možnostiach práce s partnermi v procese párového poradenstva, ako aj o príkoriach a rizikách, ktoré táto práca prináša. Nedorozumenia, hádky, konflikty v partnerstve, neschopnosť riešiť problémy a dohodnúť sa – to sú len niektoré z tém, s ktorým partneri prichádzajú za odborníkmi. Vzdelávanie je zamerané na:

 • získanie nových pohľadov na párový konflikt
 • prácu so vzťahovou dynamikou a vzťahovými väzbami medzi partnermi 
 • možnosti diagnostiky vzťahovej väzby medzi partnermi  
 • vnímanie a prácu s priestorom v procese párového poradenstva

Seminár je obohatený praktickými ukážkami a kazuistikami.

Poplatok je 270€. Poplatok zahŕňa odmenu pre lektorku, prenájom priestorov, pracovné materiály, organizačné zabezpečenie, coffe break. Cestovné, ubytovanie a stravné si hradia účastníci, resp. vysielajúca organizácia. Všetci účastníci semináru dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Počet účastníkov je limitovaný, o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku. Kapacita jednotlivých kurzov a výcvikov je obmedzená, dbajte prosím na čím skorší dátum úhrady kurzovného.
Miesto v kurze/výcviku garantujeme iba účastníkom, ktorí majú uhradený celý poplatok.

Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 22 kreditov. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 30€.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu Práca s párom v konflikte.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Inštitút rodinnej terapia a terapie vzťahovej väzby, o.z. dňa 02.02.2021 získal od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania. Na získanie 50 hodín inovačného vzdelávania je potrebné absolvovať  okrem seminára Práca s párom v konflikte (25 hodín) aj seminár Dieťa a rodina v rozvode (25 hodín).

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Miesto: 

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Československej armády 3, Martin (budova Informatika v blízkosti polikliniky ZŤS).

Dátum: 

07.-09.10.2024 (1. a 2. deň: 09:00 – 16:00; 3. deň: 09:00 – 14:00)

Lektorky:

Mgr. Monika Boričová

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím


  áno, mám záujem
  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

  Ďalšie dostupné semináre

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Martin

  Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania – ONLINE