Mgr. Monika Boričová

zástupkyňa riaditeľky o. z.
terapeutka, supervízorka, mentorka

Venujem sa rodinnej terapii aj terapeutickej práci pre deti s emočnými problémami a deťmi s problematickým správaním. Poskytujem poradenstvo pre rodičov a učiteľov. Absolvovala som výcvikový program Terapia hrou, Filiálna terapia, Scénotest, Sandplay, Program pripútania v rodine, Metóda dobrého štartu, Spolučítanka, INPP program a vzdelávanie zamerané na efektívne rodičovstvo – výchova bez porazených. Špecializujem sa na prácu s deťmi z náhradných rodín, deti s poruchou vzťahovej väzby a deti s komplexnou traumou. Absolvovala som výcvik v Dyadickej vývinovej psychoterapii (v Prahe), supervízny výcvik v ASSP a komplexný výcvik v párovej terapii – Terapia partnerského vzťahu. Pôsobím ako lektorka, tútorka a supervízorka pre odborných pracovníkov v Čechách aj na Slovensku.

Môj prístup a využívané metódy

 • humanistický na člověka orientovaný prístup
 • prístup zameraný na neurobiologický, sociálny a emocionálny vývin
 • attachmentová teória
 • rodinná a vzťahová terapia a poradenstvo
 • využitie expresívnych a projektívných techník

Vzdelanie a certifikácie v oblastiach

 • Pedagogiky a psychológie
 • Terapie a poradenstva
 • Mentoringu a supervízie
 • V oblasti projektívnych a expresívnych techník

Skúsenosti a kľúčové zdroje

 • 12 rokov v oblasti ziskové i neziskové sféry
 • 12 rokov  riadením spoločnosti v businessu a NNO
 • 12rokov praxe sprevádzania detí a dospelých
 • 5 rokov praxe sprevádzania odborníkov z radov pomáhajúcich profesii
 • 4 roky praxe vo vzdelávaní dospelých
 • 7 rokov terapeutickej individuálnej aj skupinovej práce detí aj dospelých
Menu