Mgr. Monika Boričová

zástupkyňa riaditeľky o. z.

Venujem sa rodinnej terapii, poradenstvu pre deti a dospelých. Poskytujem poradenstvo pre rodičov a učiteľov. Absolvovala som výcvikový program Terapia hrou, Filiálna terapia, Scénotest, Sandplay, Program pripútania v rodine, Metóda dobrého štartu, Spolučítanka, INPP program a vzdelávanie zamerané na efektívne rodičovstvo – výchova bez porazených. Absolvovala som výcvik v Dyadickej vývinovej psychoterapii (v Prahe), supervízny výcvik v ASSP a komplexný výcvik v párovej terapii – Terapia partnerského vzťahu. Pôsobím ako lektorka, tútorka a supervízorka pre odborných pracovníkov v Čechách aj na Slovensku.

Môj prístup a využívané metódy

 • humanistický, na človeka orientovaný prístup
 • neurobiologický, sociálny a emocionálny vývin
 • attachmentová teória, psychotraumatológia
 • rodinné a vzťahové poradenstvo
 • využitie expresívnych a projektívných techník

Vzdelanie a certifikácie v oblastiach

 • pedagogiky a psychológie
 • terapie a poradenstva
 • mentoringu a supervízie
 • psychotraumatológia a poruchy attachmentu
 • projektívnych a expresívnych techník

Skúsenosti a kľúčové zdroje

 • 15 rokov ziskovej aj neziskovej sfére
 • 15 rokov  riadením spoločnosti v businessu a NNO
 • 20 rokov praxe sprevádzania detí a dospelých
 • 10 rokov praxe sprevádzania odborníkov z radov pomáhajúcich profesii
 • 10 rokov praxe vo vzdelávaní dospelých

„Stretnutia s Monikou boli pre mňa veľmi intenzívne, zanechávali vo mne silnú pečať a podnety na zamyslenie. Ďakujem za starostlivosť , sprevádzanie, ktoré som zažívala, čo pre mňa bola úplne nová skúsenosť a veľký dar.“ 

Ivana, odborný zamestnanec v štátnom zariadení

Na záver výcviku môžem povedať len jedno veľké ďakujem za nasadenie lektorky, ale najmä za jej ľudskosť. 

Martina, psychologička a terapeutka

Ďakujem lektorke Monike za jej podporu, láskavosť, snahu nás naučiť čo najviac, za odevzdané informácie a skúsenosti, snahu sa o nás postarať a vytvoriť nám takéto pozitívne spomienky.

Mária, vedúci zamestnanec

Som Monike vďačná, že som při nej mohla zažiť prostredie, ktoré bolo pre mňa liečivé a kde som získala nielen schopnosti ale aj zážitky, ktoré môžem využiť při práci s klientami ale  aj vo svojom osobním živote. 

Jana, pedagogička na FF v Trnave

Absolútne neľutujem prihlásenie na výcvik, dal mi toho viac ako som očakávala. Pred rokom sa naň hlásil iný člověk jako teraz. Stáva sa zo mňa niekto, koho mám radšej, s kým som spokojnejšia a vyrovnanejšia. Ďakujem.

Ľubica, koordinátorka centra PPR