Mgr. Monika Boričová

zástupkyňa riaditeľky o. z.

Venujem sa rodinnej terapii, poradenstvu pre deti a dospelých. Poskytujem poradenstvo pre rodičov a učiteľov. Absolvovala som výcvikový program Terapia hrou, Filiálna terapia, Scénotest, Sandplay, Program pripútania v rodine, Metóda dobrého štartu, Spolučítanka, INPP program a vzdelávanie zamerané na efektívne rodičovstvo – výchova bez porazených. Absolvovala som výcvik v Dyadickej vývinovej psychoterapii (v Prahe), supervízny výcvik v ASSP a komplexný výcvik v párovej terapii – Terapia partnerského vzťahu. Pôsobím ako lektorka, tútorka a supervízorka pre odborných pracovníkov v Čechách aj na Slovensku.

Môj prístup a využívané metódy

 • humanistický, na človeka orientovaný prístup
 • neurobiologický, sociálny a emocionálny vývin
 • attachmentová teória, psychotraumatológia
 • rodinné a vzťahové poradenstvo
 • využitie expresívnych a projektívných techník

Vzdelanie a certifikácie v oblastiach

 • pedagogiky a psychológie
 • terapie a poradenstva
 • mentoringu a supervízie
 • psychotraumatológia a poruchy attachmentu
 • projektívnych a expresívnych techník

Skúsenosti a kľúčové zdroje

 • 15 rokov ziskovej aj neziskovej sfére
 • 15 rokov  riadením spoločnosti v businessu a NNO
 • 20 rokov praxe sprevádzania detí a dospelých
 • 10 rokov praxe sprevádzania odborníkov z radov pomáhajúcich profesii
 • 10 rokov praxe vo vzdelávaní dospelých
Menu