Nedirektívna terapia hrou a filiálna terapia

Cieľom knihy je pomôcť odborníkom rozšíriť poznatky v oblasti terapeutickej a poradenskej práce s malými deťmi a ich rodičmi. Snahou autorky je čitateľom poskytnúť základné informácie a praktický exkurz do metódy nedirektívnej terapie hrou a filiálne terapie. Porozumenie vývinovým procesom, neuropsychológii a psychopatológii dieťaťa je dôležitou súčasťou práce detského terapeuta, preto sa autorka v knihe snažila priniesť aj rôzne pohľady, názory a úvahy týkajúce sa týchto tém. Veríme, že kniha podnieti vašu túžbu a zvedavosť dozvedieť sa o terapii hrou a filiálnej terapii viac.

Autor:PaedDr. Dušana Priehradná
Vydavateľstvo: EguGraf, s.r.o.
Počet strán:232
Väzba: brožovaná
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2022
Rozmer: 170 x 240 mm

Obsah

1 Vplyv výchovy na vývin mozgu a správanie dieťaťa
2 Nedirektívna terapia hrou
3 Terapia hrou v kontexte rodinnej terapie
4 Kazuistiky

akciová cena 27,50 €

29,50 €

27,50 €
Poštovné a balné: 5€

Pravidelne organizujeme workshopy pre odborníkov. Aktuálne informácie nájdete na: Vzdelávanie pre odborníkov – Inštitút Rodinnej Terapie (rodinnaterapia.sk)

Recenzie

Prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
Publikácia je prezentáciou veľmi vydarenej implementácie teoretických poznatkov do poradenskej praxe, v ktorej autorka prezentuje základné vedomosti o vplyve výchovy na vývin mozgu dieťaťa a jeho správanie, o základných princípoch nedirektívnej terapie hrou a filiálnej terapie. Monografia, určená odbornej verejnosti, má potenciál vysokoškolskej učebnice.

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
Publikácia je cenná pre odborníkov z praktickej a akademickej sféry pôsobiacich v psychologických, sociálnych a pedagogických vedách, psychológov, špeciálnych pedagógov, pedagogických a odborných zamestnancov a pracovníkov príbuzných profesií, osobitne terapeutov. Svojím spracovaním poukazuje na gracióznosť prepojenia vlastnej praktickej skúsenosti autorky a jej teoretického zakotvenia. Zvlášť vyzdvihujem autorkino svedomité, starostlivé a vľúdne sprevádzanie čitateľa pútavou cestou detailného poznávania odpovedí na otázky o vplyve výchovy na vývin mozgu a správanie dieťaťa, inšpiratívne zoznámenie sa s nedirektívnou terapiou hrou a s jej väzbou na rodinnú terapiu aj so zreteľom na vzťah, komunikáciu s rodičom a jeho zapojením (sa) do terapeutického procesu. Publikácia je nesporne osobitým prínosom pre súčasnú pedagogickú a psychologickú teóriu a prax.

MUDr. Romana Richterová, PhD.
Publikácia je svojím obsahom určená najmä terapeutom, istotne však obohatí aj odborníkov z príbuzných odborov, prichádzajúcich do kontaktu s deťmi. Rovnako bude nápomocná aj rodičom, ktorých dieťa terapiu hrou podstupuje, a umožní im implementovať základy voľnej hry vedenej dieťaťom do domáceho prostredia.

PhDr. Erika Tichá, PhD.
Nedirektívna terapia hrou a filiálna terapia predstavujú samostatné, pomerne mladé a neustále rozvíjajúce sa disciplíny s neustále narastajúcim záujmom o ne na Slovensku. Predložená kniha predstavuje dielo, ktoré naplní potreby odbornej, ale aj laickej verejnosti v oblasti teoretického využitia hry a zaslúži si náležitú pozornosť a záujem.

Objednávka

    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

    Ďalšie pomôcky, ktoré by sa vám mohli páčiť