VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“ (akreditované MŠ)

 1. Domovská stránka
 2. Semináre
 3. VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“ (akreditované MŠ)
„Kedysi som sa pýtal: Ako môžem vyliečiť či zmeniť tohto človeka? Dnes by som túto otázku položil inak: Ako môžem vytvoriť vzťah, ktorý tento človek môže využiť pre svoj osobný rast?“    Carl Rogers 

Autorom terapie zameranej na vzťahovú väzbu je Daniel Hughs, ktorý vytvoril nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Bol prvým odborníkom, ktorý aplikoval teóriu vzťahovej väzby na rodinnú terapiu. Tento prístup vytvára spojenie s jadrom ľudskosti rodičov a detí, pričom vôbec nezáleží na miere ťažkostí, ktoré ich privádzajú do terapie. Tento empatiou motivovaný model transformuje maladaptívne vzorce, zmierňuje utrpenie a opätovne nastoľuje pocit radosti, zvedavosti a lásky, ktoré vychádzajú z pocitu spojenia a istoty.

Obsah výcviku:

 • teória attachmentu, komplexná vývinová trauma a jej vplyv na vývin mozgu
 • diagnostika porúch attachmentu u detí, adolescentov a dospelých
 • princípy a východiská nedirektívnej psychoterapie (Carl Rogers), terapie vzťahovej väzby a rodinnej terapie (Daniel Hughes), najnovšie poznatky z neurobiológie a neuropsychológie (DanielSiegel, Jonathan Baylin Bruce Perry)
 • účinné terapeutických metódy, postupy a intervencie pri práci s deťmi a ich rodinami (rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, práca s traumou, spracovanie minulosti dieťaťa, dotyková terapia, práca s telom, dyadická vývinová psychoterapia, theraplay, práca s pieskom, …)
 • absolvent sa učí identifikovať základné problémy v živote rodiny – psychosomatika, problematické správanie, psychické a emočné problémy v rodine (neurotické prejavy, tiky, depresie, strachy a úzkosti, adaptačné problémy, závislé vzťahy, poruchy vzťahovej väzby….) a sprevádza členov rodiny pri ich zvládaní a spracovávaní,
 • skupinová aj individuálna supervízia

Rozsah a štruktúra výcviku:

 • celkový rozsah výcviku 180 hodín
 • individuálna supervízia 20 hodín
 • 8 stretnutí x 3 dni (streda, štvrtok, piatok)
 • doba trvania výcviku 14 mesiacov
 • účastníci obdržia materiály k jednotlivým stretnutiam
 • predpokladá sa individuálne štúdium zadaných materiálov medzi jednotlivými stretnutiami a terapeutická práca s klientami

Akreditácie/certifikáty:

 • akreditované MŠ SR pre odborných zamestnancov
 • po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia certifikát

Podmienky zaradenia do výcvikového programu:

 • VŠ vzdelanie II.stupňa a III.stupňa
 • minimálne jeden rok praxe
 • možnosť terapeutickej práce s klientom počas celého výcviku

Podmienky úspešného absolvovania výcvikového programu:

 • 100% účasť na všetkých stretnutiach
 • terapeutická práca s klientom
 • minimálne 20 hodín individuálnej supervízie (poplatok za individuálne supervízie nie je zahrnutý v cene výcviku)
 • otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov i skupiny
 • štúdium odporúčanej literatúry

Poplatok za jedno trojdňové stretnutie je 220€. Záujemca/záujemkyňa o výcvik spolu so záväznou prihláškou zaplatí pred prvým trojdňovým stretnutím poplatok za prvé stretnutie 220€, a tiež depozit 220€, spolu 440 € (možnosť platby na dve splátky). Poplatok zahŕňa lektorné, materiály v slovenčine a češtine, občerstvenie. Cestovné, ubytovanie a stravné si hradia účastníci sami, resp. vysielajúca organizácia. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku. Počet účastníkov je limitovaný, o zaradení do výcviku bude rozhodovať poradie zaplatenia poplatku.

Depozit je nevratný a bude použitý pri 100% účasti ako platba za posledné, šieste stretnutie. V prípade neukončenia celého kurzu sa depozit nevracia. Každá neúčasť na trojdňovom stretnutí znamená -20% z depozitu. Pre získanie certifikátu je potrebné nahradiť si chýbajúce hodiny na náhradnom stretnutí, ktoré sa platí zvlášť.

Storno podmienky: po odhlásení sa viac ako 60 dní pred začiatkom výcviku je storno poplatok 20% z úvodného poplatku, po odhlásení sa menej než 60 dní pred začatím výcviku je storno poplatok 100% z úvodného poplatku.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na 0918 933 727.

Kontaktné informácie

Dátum a čas: 

ĎALŠÍ BEH VÝCVIKU BUDEME OTVARÁŤ NA JESEŇ 2021 (môžete nám posielať predbežný záujem, budeme Vás prednostne informovať) 

Miesto: 

Martin, Československej armády 3, (budova INFORMATIKA pri poliklinike ZŤS), priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.

Lektorky:

Mgr. Monika Boričová
PaedDr. Dušana Priehradná

Dr. Ivana Gallová

Bc. Šárka Francírková (ČR)

Prihlásiť sa na semináráno, mám záujem


Súhlasím so zasielaním ponuky aktuálnych vzdelávacích seminárov Inštitútu rodinnej terapie a so spracovaním osobných údajov za týmto účelom. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

Ďalšie dostupné semináre

Terapia hrou a filiálna terapia – Akreditované MŠ – Výcvikový program v rozsahu 90 hodín.

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania

Kresba domov – projektívny terapeutický nástroj

Menu