PaedDr. & Mgr. Ivana Gallová, PhD.

Do roku 2013 som pôsobila v pozícii vedúcej Katedry psychologických vied, FSVaZ UKF v Nitre, kde aktuálne pôsobím ako odborná asistentka. Facilitujem encounterové skupiny a vediem semináre z PCA poradenstva a psychoterapie zameranej na klienta, zo sociálnej psychológie v organizácii a semináre zo supervízie. Súčasne sa venujem poradenstvu, psychoterapii a supervízii s dôrazom na rozvoj efektívnych interpersonálnych kvalít a podporu rastu a integrity u rôznych cieľových skupín – manažérov, pomáhajúcich pracovníkov, profesionálnych rodičov, ako aj adolescentov. V oblasti supervízie spolupracujem s DD v Leviciach, Žitavciach, Topoľčanoch a Bytči. Absolvovala som dlhodobé výcviky v Poradenstve a psychoterapii zameranej na klienta (Brno), Výcvik v nových prístupoch pracovných vzťahov (Camelot, USA), Supervízny výcvik v poradenstve a psychoterapii zameranej na klienta (Brno) a Výcvik Supervízora v poradenstve a psychoterapii zameranej na klienta (Brno).