Sandplaying – využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii

 1. Domovská stránka
 2. Semináre
 3. Sandplaying – využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii

Seminár je určený pre odborníkov z pomáhajúcich profesií (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, sociálny pracovník….)

Práca v pieskovisku sa využíva pri diagnostike (väčšie porozumenie situácií z pohľadu prítomných emócií, potrieb, zdrojov, posolstva atď.) aj na terapiu (liečbu). Dieťa/dospelý/rodina sa pri nej hrajú s pieskoviskom a majú k dispozícii rôzne objekty, postavičky, zvieratá a drobné predmety, s pomocou ktorých stavajú scény a situácie. Sypký piesok je navyše pre klienta príjemným materiálom, ktorý môže presýpať, premiestňovať, kopiť a má takto aj relaxačné účinky. Klient sa pri hre uvoľní a ľahšie tak nadviaže s terapeutom kontakt, ľahšie hovorí o svojich strachoch, ťažkých životných situáciách (napr. o rozvode rodičov, o smrti blízkej osoby), často prejaví smútok, sklamanie, hnev, bolesť, vedie nás svojim vnútorným svetom a niekedy aj sám pomenováva, čo potrebuje, čo by mu pomohlo.

Seminár je zameraný na:

 • informácie o využití pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii
 • ukážky z praxe
 • nácvikovú prácu v pieskovisku

Poplatok:  za 6-dňový seminár je  520,-€ (možné po dohovore uhradiť v dvoch- troch splátkach). Poplatok zahŕňa náklady na lektorné, pracovný materiál využívaný počas kurzu (pieskoviská, piesok, symboly), prenájom priestorov, drobné občerstvenie (káva, čaj….), organizačné zabezpečenie.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín tohto seminára.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 36 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 50,- €.

Počet účastníkov: je limitovaný (max.12), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Prihlásiť sa môžete na adrese rodinnaterapia@gmail.com, alebo 0918 933 727. Pri prihlásení uveďte prosím vaše fakturačné údaje, a to buď vaše celé meno, titul a adresu alebo názov organizácie, adresu, IČO, DIČ. Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a faktúru na úhradu poplatku za stretnutie.

Termín:

 1. stretnutie: 04.10.-06.10.2023 (1.-2. deň 09:00 – 16:00; 3.deň 09:00 – 13:00)
 2. stretnutie: 08.11.-10.11.2023(1.-2. deň 09:00 – 16:00; 3.deň 09:00 – 13:00)

Miesto realizácie:

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Československej armády 3, Martin (budova Informatika, v blízkosti polikliniky ZŤS) .

Lektorka:

Mgr. Monika Boričová

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím


  áno, mám záujem


  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

  Ďalšie dostupné semináre

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Košice

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Martin