Sandplaying – využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii

Seminár je určený pre odborníkov z pomáhajúcich profesií (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, sociálny pracovník….)

Práca v pieskovisku sa využíva pri diagnostike (väčšie porozumenie situácií z pohľadu prítomných emócií, potrieb, zdrojov, posolstva atď.) aj na terapiu (liečbu). Dieťa/dospelý/rodina sa pri nej hrajú s pieskoviskom a majú k dispozícii rôzne objekty, postavičky, zvieratá a drobné predmety, s pomocou ktorých stavajú scény a situácie. Sypký piesok je navyše pre klienta príjemným materiálom, ktorý môže presýpať, premiestňovať, kopiť a má takto aj relaxačné účinky. Klient sa pri hre uvoľní a ľahšie tak nadviaže s terapeutom kontakt, ľahšie hovorí o svojich strachoch, ťažkých životných situáciách (napr. o rozvode rodičov, o smrti blízkej osoby), často prejaví smútok, sklamanie, hnev, bolesť, vedie nás svojim vnútorným svetom a niekedy aj sám pomenováva, čo potrebuje, čo by mu pomohlo.

Seminár je zameraný na:

 • informácie o využití pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii
 • ukážky z praxe
 • nácvikovú prácu v pieskovisku

Poplatok:  za 6-dňový seminár je  520,-€ (možné po dohovore uhradiť v dvoch- troch splátkach). Poplatok zahŕňa náklady na lektorné, pracovný materiál využívaný počas kurzu (pieskoviská, piesok, symboly), prenájom priestorov, drobné občerstvenie (káva, čaj….), organizačné zabezpečenie. . Cestovné a stravné si hradia účastníci, resp. vysielajúca organizácia.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín tohto seminára.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 44  kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 50,- €.

Počet účastníkov: je limitovaný , o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku. Kapacita jednotlivých kurzov a výcvikov je obmedzená, dbajte prosím na čím skorší dátum úhrady kurzovného. Miesto v kurze/výcviku garantujeme iba účastníkom, ktorí majú uhradený celý poplatok.

Seminár je schválený MŠ ako inovačné vzdelávanie.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Termín:

Pripravili sme pre Vás nový termín vzdelávania na jeseň 2024 – prijímame prihlášky:

 1. stretnutie: 25.09.-27.09.2024 (1.-2. deň 09:00 – 16:00; 3.deň 09:00 – 13:00)
 2. stretnutie: 21.10.-23.10.2024(1.-2. deň 09:00 – 16:00; 3.deň 09:00 – 13:00)

Miesto realizácie:

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Československej armády 3, Martin (budova Informatika, v blízkosti polikliniky ZŤS) .

Lektorka:

Mgr. Monika Boričová

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím


  áno, mám záujem
  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

  Ďalšie dostupné semináre

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Martin

  Práca s párom v konflikte