Mgr. Monika Boričová

terapeutka, supervízorka, mentorka

Venujem sa rodinnej terapii aj terapeutickej práci pre deti s emočnými problémami a deťmi s problematickým správaním. Poskytujem poradenstvo pre rodičov a učiteľov. Absolvovala som výcvikový program Terapia hrou, Filiálna terapia, Scénotest, Sandplay, Program pripútania v rodine, Metóda dobrého štartu, Spolučítanka, INPP program a vzdelávanie zamerané na efektívne rodičovstvo – výchova bez porazených. Špecializujem sa na prácu s deťmi z náhradných rodín, deti s poruchou vzťahovej väzby a deti s komplexnou traumou. Absolvovala som výcvik v Dyadickej vývinovej psychoterapii (v Prahe), supervízny výcvik v ASSP a komplexný výcvik v párovej terapii – Terapia partnerského vzťahu. Pôsobím ako lektorka, tútorka a supervízorka pre odborných pracovníkov v Čechách aj na Slovensku.

Pôsobenie: Martin

Kontakt: 0918 933 727, rodinnaterapia@gmail.com