SANDPLAYING – komplexný kurz | Využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii

 1. Domovská stránka
 2. Semináre - Martin
 3. SANDPLAYING – komplexný kurz | Využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii

Informácie k semináru

Komplexný kurz Sandplaying je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie.  Možnosti využitia Sandplaying v praxi sú rozsiahle, obsahovo plné rôznych tém. Preto lektorka Mgr. Alena Vávrová ponúka rozšírený a  intenzívny kurz, ktorý sa jednotlivým témam venuje viac do hĺbky spolu s praktickými nácvikmi účastníkov. Každý účastník obdrží skriptá v českom jazyku.

Anotácia: Sandplaying terapia aplikuje Gestalt terapeutický prístup do tvorivej hry s objektmi v pieskovisku. Využíva na diagnostiku (väčšie porozumenie situácií z pohľadu prítomných emócií, potrieb, zdrojov, posolstva atď.) aj na terapiu (liečbu). Dieťa/dospelý/rodina sa pri nej hrá s pieskoviskom a má k dispozícii rôzne objekty, postavičky, zvieratá a drobné predmety, s pomocou ktorých stavia scény, situácie. Sypký piesok je navyše pre klienta príjemným materiálom, ktorý môže presýpať, premiestňovať, kopiť a má takto aj relaxačné účinky. Klient sa pri hre uvoľní a ľahšie tak nadviaže s terapeutom kontakt, ľahšie hovorí o svojich strachoch, ťažkých životných situáciách (napr. o rozvode rodičov, o smrti blízkej osoby), často prejaví smútok, sklamanie, hnev, bolesť, vedie nás svojim vnútorným svetom a niekedy aj sám pomenováva, čo potrebuje, čo by mu pomohlo.

Komplexný kurz je zameraný:

 • teoretické informácie o využití pieskoviska v diagnostike a terapii
 • praktické ukážky diagnostiky a terapie
 • nácvikovú práca v pieskovisku

Poplatok:  za komplexný kurz je poplatok 765,-€ (možné po dohovore uhradiť v troch splátkach). Poplatok zahŕňa náklady za lektorné, ubytovanie a cestovné pre lektorku, pracovný materiál využívaný počas kurzu (pieskoviská, piesok, symboly), prenájom priestoru, drobné občerstvenie (káva, čaj….), organizačné zabezpečenie.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín komplexného kurzu „Sandplaying“.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Komplexný kurz Sandplaying je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 57 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 68,- €.

Počet účastníkov: je limitovaný (max.12), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Prihlásiť sa môžete na adrese rodinnaterapia@gmail.com, alebo 0918 933 727. Pri prihlásení uveďte prosím vaše fakturačné údaje, a to buď vaše celé meno, titul a adresu alebo názov organizácie, adresu, IČO, DIČ. Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a faktúru na úhradu poplatku za stretnutie.

Alena Vávrová je psychologička a psychoterapeutka pre deti a dospelých, trénerka v Inštitúte pre výcvik v Gestalt terapii v Prahe. Sandplaying využíva vo svojej praxi 12 rokov a naučila sa ho  používať od Christine Stevens, Felicia carroll a Madeleine De Little. Má súkromnú prax pre rodiny a deti v Prahe.

Aktuálne nie je naplánovaný žiadny termín vzdelávania

Miesto realizácie:

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Československej armády 3, Martin (budova Informatika, v blízkosti polikliniky ZŤS) .

Lektorka:

Mgr. Alena Vávrová

Prihlásiť sa na seminár  áno, mám záujem


  Súhlasím so zasielaním ponuky aktuálnych vzdelávacích seminárov Inštitútu rodinnej terapie a so spracovaním osobných údajov za týmto účelom. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

  Ďalšie dostupné semináre

  Jednodňové semináre pre odborníkov – ONLINE

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Práca s párom v konflikte.

  Menu