Kresba domov – projektívny terapeutický nástroj – ONLINE

Informácie k semináru

Anotácia: Metóda „Kresby domov“ je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. „Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta, pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť dobre použiteľná v situáciách, keď ľudia boli veľakrát vytrhnutí zo svojho okolia či vystavení opakovaným stratám v blízkych vzťahoch. Metóda „Kresba domov“ je vhodná v terapii pre deti od 8 rokov, ale aj pre dospelých.

Workshop je zameraný:

 • teoretické vzdelávanie, zmerané na oboznámenie sa s materiálom, možnosťami jeho využitia
 • seminár je obohatený praktickými ukážkami a kazuistikami.

Poplatok je 95,-€. Poplatok zahŕňa odmenu pre lektorku, prenájom priestorov, pracovné materiály, organizačné zabezpečenie. Všetci účastníci semináru dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Workshop je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 8 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 10,- €.

Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu Kresba domov.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Dátum a čas:

13.05.2025 (09.00 – 15.00)vzdelávanie prebehne on-line formou (ZOOM)

Miesto:

vzdelávanie prebehne online formou – platforma zoom

prihlasovacie údaje posielame 1-2 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

Lektorka:
PaedDr. Dušana Priehradná

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím


  áno, mám záujem
  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

  Ďalšie dostupné semináre

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Martin

  Práca s párom v konflikte