Informácie k semináru

Anotácia: Metóda „Kresby domov“ je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. „Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta, pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť dobre použiteľná v situáciách, keď ľudia boli veľakrát vytrhnutí zo svojho okolia či vystavení opakovaným stratám v blízkych vzťahoch. Metóda „Kresba domov“ je vhodná v terapii pre deti od 8 rokov, ale aj pre dospelých.

Workshop je zameraný:

  • teoretické vzdelávanie, zmerané na oboznámenie sa s materiálom, možnosťami jeho využitia
  • zážitok na sebe, účastníci budú môcť vyskúšať samostatnú prácu s metódou „Kresby domov“ a tak prepojiť získané teoretické poznatky v praxi.

Poplatok je 85,-€, zahŕňa odmenu pre lektorku, organizačné zabezpečenie vzdelávania, prenájom priestorov, coffe break. Cestovné, ubytovanie a stravné si hradia účastníci, resp. vysielajúca organizácia.

Workshop je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 8 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 10,- €.

Počet účastníkov je limitovaný (max.12), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu Kresba domov.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Dátum a čas:

04. 12. 2020 (9.00 – 16.00)

Miesto:
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Československej armády 3, Martin (budova Informatiky, v blízkosti Polikliniky ZŤS)

Lektorka:
PaedDr. Dušana Priehradná

Prihlásiť sa na semináráno, mám záujem


Súhlasím so zasielaním ponuky aktuálnych vzdelávacích seminárov Inštitútu rodinnej terapie a so spracovaním osobných údajov za týmto účelom. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

Ďalšie dostupné semináre

VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“ (akreditované MŠ)

Terapia hrou a filiálna terapia – Akreditované MŠ – Výcvikový program v rozsahu 90 hodín.

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania

Menu