Informácie k semináru

Anotácia:. Ak problémy v manželstve pretrvávajú dlhodobo a sú neriešené stane sa že manželstvo sa rozpadá, niekedy sa skončí rozvodom.  Rodičia sú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma deje. Deti sú však na každou zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné.

Pre mnohých terapeutov a poradcov je práca s rodičmi, ktorí pokračujú v trpkých porozvodových hádkach. Jedna z najzložitejších oblastí ich pôsobenia. Zdá sa, že to, čo funguje pri párovej a rodinnej terapii, často v týchto prípadoch nemá efekt. Nedôvera, paranoja a prijímanie obranných postojov jednou alebo obidvomi stranami bráni v terapeutickom vzťahu, vytvoreniu pocitu bezpečia, v ktorom by terapia mohla pomôcť. Pokračujúce právne spory komplikujú dynamiku.

Deti, ktoré nechcú voliť medzi rodičmi, sú rozorvané, ale nemôžu vyjadriť tuto bolestnú skúsenosť, aby to neprispelo k deštruktívnemu správaniu rodičov. Následkom toho sa u mnohých detí prejavia rôzne symptómy. Môžu byť zlostné a v opozícii, nebo tiché a smutné. Ich vnútorná rovnováha je narušená, čo vyúsťuje v problémy so spánkom, koncentráciou alebo jedlom.

Seminár je zameraný na témy:

  • skupinový program na prácu s deťmi vo veku 5 – 8 rokov pri/po rozvode rodičov;
  • skupinový program na prácu s deťmi vo veku 8 – 14 rokov pri/po rozvode rodičov;
  • program individuálnej práce s deťmi pri/po rozvode rodičov;
  • práca s rozvodovým konfliktom v rodine;
  • konflikty medzi rodičmi a dopad záťaže na deti;
  • deti a ich bojujúci rozvedení rodičia;
  • nastavenie výchovy a kontaktu s deťmi – ako ďalej po rozchode;
  • sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny.

Poplatok: za seminár je 295,- € (možnosť platby na dve splátky). Poplatok zahŕňa náklady na lektorné, pracovný materiál, prenájom miestnosti, drobné občerstvenie (káva, čaj….), organizačné zabezpečenie. Všetci účastníci semináru dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom semináru je storno poplatok 20% z poplatku za seminár. Poplatok pri odhlásení za menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín semináru „Dieťa a rodina v rozvode“. Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Seminár Dieťa a rodina v rozvode je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 28 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 33,- €.

Počet účastníkov: je limitovaný (max.15), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Prihlásiť sa môžete na adrese rodinnaterapia@gmail.com, alebo 0918 933 727. Pri prihlásení uveďte prosím vaše fakturačné údaje, a to buď vaše celé meno, titul a adresu alebo názov organizácie, adresu, IČO, DIČ. Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a faktúru na úhradu poplatku za stretnutie.

Kontaktné informácie

Termíny:

24.11. – 27.11. 2020  (utorok, streda, štvrtok 09:00 – 16:00; piatok 09:00 – 14:00)

Miesto:

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Československej armády 3, Martin (budova Informatika, v blízkosti polikliniky ZŤS)

Lektorka:

Mgr. Monika Boričová

Prihlásiť sa na semináráno, mám záujem


Súhlasím so zasielaním ponuky aktuálnych vzdelávacích seminárov Inštitútu rodinnej terapie a so spracovaním osobných údajov za týmto účelom. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

Ďalšie dostupné semináre

VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“ (akreditované MŠ)

Terapia hrou a filiálna terapia – Akreditované MŠ – Výcvikový program v rozsahu 90 hodín.

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania

Menu