PhDr. Veronika Rabatínová

terapeutka, lektorka, sociálna pracovníčka

Som lektorkou programov určených pre rodičov, ktorých cieľom je osvojenie si  rodičovských zručností a kompetencií s ohľadom na rešpektujúcu výchovu. Vediem rodičov k tomu, aby dieťa prijímali ako rovnocenného partnera a budovali kvalitný vzťah, čo následne pomáha pri zvládaní náročných situácií vo výchove. Som manželka a mamka dvoch detí a aj v súkromí usilujem   o rešpektujúcu výchovu. Vo výchove svojich detí sa riadim heslom: „nerobia mi to naschvál, potrebujú pomoc pri zvládaní toho,  čo prežívajú“.

Pôsobím aj  ako lektorka pre profesionálov pracujúcich s deťmi. Uplatňujem princípy rešpektujúcej výchovy. Špecializujem sa na prácu s deťmi s problémovým správaním, poruchami správania, deťmi v ústavnej starostlivosti, deťmi  z náhradných rodín. 

Absolvovala som výcvikový program Terapia hrou, Filiálna terapia, Symbolická relaxácia, Biofeedback a neurobiofeedback, Kresba dom – strom – osoba, Škola bez porazených. Som spoluautorkou metodiky „Sociálna diagnostika“, ktorá je určená profesionálom v sociálnej oblasti.

Pôsobenie: Prešov, Sabinov

Kontakt: 0918 229 641, veronika.rabatinova@gmail.com