PhDr. Petra Jurečková

Venujem sa poradenskej činnosti, terapii hrou, filiálnej terapii, práci s rodinou, skupinou a jednotlivcami. Absolvovala som niekoľko psychologických výcvikov, komunikačných tréningov, sociálno-psychologických výcvikov,  vzdelávacích kurzov na Slovensku aj v zahraničí (USA). Služby poskytujem v slovenskom aj anglickom jazyku.

Pôsobenie: Bratislava, Cukrová 14 , 81108

Kontakt: 0948190180 , poradenstvo.jureckova@gmail.com