PhDr. Monika Naďová, PhD.

detská terapeutka, detská sestra, vysokoškolská pedagogička

Pracujem s deťmi, adolescentmi a ich rodičmi v ambulancii detskej psychiatrie. Ponúkam terapiu hrou, filiálnu terapiu, sandplay terapiu a vzdelávacie kurzy pre rodičov tínedžerov. Prednášam hlavne témy z
oblasti psychiatrie a výchovy budúcim sociálnym pracovníkom, zdravotníckym pracovníkom ale tiež laickej verejnosti.

 

• 1994 – 1999 vysokoškolské štúdium Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
v Martine – odbor Ošetrovateľstvo a pedagogika,
• 2004 rigorózne konanie na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v
Trnave v odbore Ošetrovateľstvo a rehabilitácia,
• 2010 tréning vo filiálnej terapii a kurz Efektívne rodičovstvo,
• 2012 ukončené doktorandské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave,
• september 2014 ukončený výcvik v terapii hrou,
• november 2014 ukončený dlhodobý psychoterapeutický výcvik PCA terapii ( Na osobu
orientovaná terapia podľa Rogersa) v Prahe,
• 2014- 2015 vzdelávanie v Sandplay terapii v Prahe.

1999 – 2007 pedagóg odborných predmetov (anatómia, fyziológia, psychológia, klinická prax,
pedagogika) na strednej zdravotníckej škole,
• od roku 2008 externe prednášam na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v
Bratislave, na Fakulte zdravotníctva a Katedre psychológie Katolíckej univerzity v Ružomberku,
• od roku 2009 pracujem v ambulancii detskej psychiatrie,
• 2017- 2018 som pracovala externe ako hrový terapeut v Špeciálnej internátnej základnej škole s materskou školou v Liptovskom Jáne.

PhDr. Monika Naďová, PhD
Ambulancia detskej psychiatrie
Kraľovenskej 866
Likavka 03495 (okres Ružomberok)
monikanadova@hotmail.com