PhDr. Monika Naďová, PhD.

detská terapeutka, detská sestra, vysokoškolská pedagogička

Pracujem s deťmi, adolescentmi a ich rodičmi v ambulancii detskej psychiatrie. Ponúkam terapiu hrou, filiálnu terapiu, sandplay terapiu a vzdelávacie kurzy pre rodičov tínedžerov. Prednášam hlavne témy z
oblasti psychiatrie a výchovy budúcim sociálnym pracovníkom, zdravotníckym pracovníkom ale tiež laickej verejnosti.

 

• 1994 – 1999 vysokoškolské štúdium Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
v Martine – odbor Ošetrovateľstvo a pedagogika,
• 2004 rigorózne konanie na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v
Trnave v odbore Ošetrovateľstvo a rehabilitácia,
• 2010 tréning vo filiálnej terapii a kurz Efektívne rodičovstvo,
• 2012 ukončené doktorandské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave,
• september 2014 ukončený výcvik v terapii hrou,
• november 2014 ukončený dlhodobý psychoterapeutický výcvik PCA terapii ( Na osobu
orientovaná terapia podľa Rogersa) v Prahe,
• 2014- 2015 vzdelávanie v Sandplay terapii v Prahe.

Menu