PhDr. Lenka Demková

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na UPJŠ v Košiciach. Po ukončení štúdia som pracovala v dennom psychiatrickom stacionári, v ambulancii klinickej psychológie a v resocializačnom zariadení pre závislých. Aktuálne pracujem ako psychológ v centre pre deti a rodiny a ako externý psychológ v celoslovenskom programe prevencie kriminality. Absolvovala som viacero odborných seminárov, workshopov a výcvikov zameraných na psychodiagnostiku, poradenskú či terapeutickú prácu s deťmi a dospelými. Ukončila som výcvik v relaxačno-symbolickej terapii, autogenného tréningu a hypnózy, výcvik v hrovej a filiálnej terapii. Aktuálne absolvujem dlhodobý kognitívno-behaviorálny psychoterapeutický výcvik.

Pôsobenie: Košice

Kontakt: 0911 265 152, demkova.psycholog@gmail.com