Mgr. Zuzana Dianová

V roku 2009 som ukončila jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracujem v ZŠ s MŠ Radvanská v Banskej Bystrici ako školský psychológ. V práci využívam terapiu hrou a filiálnu terapiu, prvky artefiletiky, bilaterálnej integrácie, terapeutické karty a mnohé iné. Venujem sa konzultačne a podporne deťom, rodičom a pedagógom v rôznych oblastiach, či už vychádzajú zo zdravotného znevýhodnenia dieťaťa alebo dieťa, či rodina prechádza náročnejším obdobím. Mám radosť z toho, keď klienti, či už detskí alebo dospelí dôjdu do fázy porozumenia sebe samých, svojmu dieťaťu, či náročnej situácii. Verím, že každý má v sebe zdroje na prekonanie ťažkostí, len niekedy potrebujeme pomoc s ich nájdením.

Pôsobenie: Banská Bystrica

Kontakt: 0908 850 438, zuzan.dianova@gmail.com