Mgr. Terézia Chudovská

Klinický psychológ, psychoterapeut pre detí a dospelých

Ukončila som jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde som získala aj doplňujúce pedagogické štúdium. Po ukončení štúdia som pracovala ako psychológ v Centre pre deti a rodiny v Púchove, neskôr som začala pracovať v súkromnej psychologickej ambulancii klinickej psychológie, kde som získala atestáciu z klinickej psychológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Momentálne pôsobím vo svojej ambulancii v spoločnosti Psychologičky s.r.o., kde sa zameriavam na diagnostiku a psychoterapiu pre deti, dospievajúcich a dospelých. V rokoch 2018-2022 som absolvovala dlhodobý kognitívno-behaviorálny výcvik, momentálne som frekventantkou v hrovej a filiálnej terapii. Kontinuálne sa vzdelávam v psychoterapii a psychodiagnostike. Absolvovala som viacero krátkodobých výcvikov, seminárov a kurzov, ktoré boli zamerané na deti a dospelých (Systemický rozhovor, Diagnostika vzťahovej väzby, Agresia a Agresivita v predškolskom a mladšom školskom veku, Hypnóza, Autogénny tréning, Rorschachova metóda, Projektívne techniky ako napr. Hand test, kresba postavy a veľa ďalších).

Pôsobenie: Púchov

Kontakt: 0944 565 983, info@psychologicky.com