Mgr. Radka Příkaská

V praxi sa aktuálne venujem najmä detskej a školskej psychológii. Deťom poskytujem terapeutickú starostlivosť a podporu v náročných životných situáciách, v prípade emočných problémov a problematického správania. Podporujem prehlbovanie a obnovovanie vzťahu rodičov a detí. Poskytujem odborné poradenstvo a konzultácie rodinám, aj pedagógom v oblasti výchovy, vzdelávania detí, ako aj duševného zdravia a osobnostného rastu. Tvorím a vediem programy a kurzy pre deti aj dospelých, týkajúce sa daných tém.
Deťom, mladým ľuďom aj dospelým ponúkam individuálne aj skupinové poradenstvo a aktivity týkajúce sa osobnostného rozvoja, nachádzania vnútorných zdrojov, pokoja a súladu.

Ako terapeutka sprevádzam deti prostredníctvom hrovej a filiálnej terapie.

Pôsobenie: Bratislava

Kontakt: info@detskaterapeutka.sk,

Web: www.detskaterapeutka.sk