Mgr. Petra Andelová

psychológ, terapeut

Ukončené vzdelanie jednoodborovej psychológie na Univerzite sv.Cyrila a Metoda v Trnave v roku 2010. 

V r. 2016 ukončený 2-ročný rastový výcvik u Satirovcov. V r. 2020 ukončený výcvik hrovej a filiálnej terapie. V r. 2022 ukončený výcvik rodinnej terapie a terapie zameranej na vzťahovú väzbu.. 

Aktuálne pôsobím  v Centre poradenstva a prevencie v Holíči, okr. Skalica. Tu sa venujem práci s rodinou a ich deťmi od 3 rokov do dospelosti, najmä v oblasti emocionálnych, psychosomatických a vzťahových ťažkostí .. 

Prax v psychologickom poradenstve cca 13 rokov. Poskytujem služby v hrovej a filiálnej terapii, terapii zameranej na vzťahovú väzbu a rodinnú terapiu.

Pôsobenie: Holíč, okr. Skalica, CPP, Bernolákova 383/10, Holíč 908 51

Kontakt: 0911 18 63 58petra.andelova@poradnaholic.sk