Mgr. Petra Andelová

psychologička

Ukončené vzdelanie jednoodborovej psychológie na Univerzite sv.Cyrila a Metoda v Trnave v roku 2010. Prax v oblasti poradenskej psychológie v CPPPaP a Referáte poradensko – psychologických služieb v rámci SPODaSK. Aktuálne pôsobím  v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Holíči, okr. Skalica. Tu sa venujem práci s rodinou a ich detičkami od 3 rokov do dospelosti v oblasti vzdelávacieho, osobnostného i sociálneho vývinu.

Prax v poradenstve cca 10 rokov.

Poskytujem služby v hrovej a filiálnej terapii.

Kontakt: 0911 18 63 58, poradnaholic@poradnaholic.sk

Sídlo: CPPPaP, Bernolákova 383/10, Holíč 908 51

Pôsobenie: Holíč, okr. Skalica