Mgr. Patrícia Nedelev

psychologička

Pracujem ako psychologička v Centre poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici. Mojou hlavnou náplňou je pomoc deťom a ich rodičom s rôznymi problémami. Vo svojej praxi som sa po štúdiu jednoodborovej psychológie zamerala práve na detských klientov, ku ktorým mám najbližšie. Venujem sa nielen diagnostickej činnosti, ale aj poradenstvu a terapii. Absolvovala som niekoľko vzdelávaní, kurzov a seminárov zameraných na školskú fóbiu, úzkosť a strach u detí, ako aj stratégie zvládania záťažových situácií; tiež na rozvoj školskej spôsobilosti, včasnú intervenciu, senzorickú integráciu, emocionálne potreby detí, či agresivitu u detí predškolského a školského veku.

Ešte počas štúdia som mala možnosť zažiť si základné prvky integrovanej psychoterapie v Kroměříži na vlastnej skúsenosti. Neskôr som pôsobila v súkromnom Centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, kde som sa venovala aj deťom so špeciálnymi potrebami. Absolvovala som kurz zameraný na posúdenie autistického spektra u detí a dospievajúcich.

Aktuálne sa okrem iného venujem najmä terapii hrou a filiálnej terapii.

Pôsobenie: Banská Bystrica

Kontakt: patricianedelev@gmail.com