Mgr. Miroslava Kriššová

psychologička, terapeutka

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave, 2006. Absolvovala som:

  • výcvikový program Terapia hrou a Filiálna terapia (2022)
  • dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Adlerovskej psychoterapii a poradenstve (2007-2010)
  • Scénotest (2013)
  • Baby Signs – znakovanie (2013)
  • TA 101, Európska Asociácia Transakčnej analýzy – kurz transakčnej analýzy (2006)
  • … a  viaceré semináre, workshopy, kurzy zamerané na prácu s dieťaťom, párom a rodinou.

Od r. 2012 pracujem v SCPP v Námestove ako psychologička a terapeutka. Venujem sa najmä práci s deťmi – diagnostike, poradenstvu, terapii, reedukáciám. Úzko spolupracujem s rodičmi, školami, lekármi.  K mojej práci neodmysliteľne patrí aj poradenstvo a terapia pre dospelých –  či už jednotlivcov alebo páry. 

Pôsobenie: Námestovo

Kontakt: mk.psychology@yahoo.com , krissova@euporadna.sk

Tel. číslo: 0944 737 659,   0948 878 873