Mgr. Michala Šuranová

klinická psychologička, psychoterapeutka

Vyštudovala som psychológiu na Filizofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas vysokej školy som sa zameriavala na vývinovú psychológiu a lákala ma práca s deťmi. Po vysokej škole som sa však zamestnala na psychiatrickom oddelení VN v Rimavskej Sobote, kde som pracovala s dospelými pacientami.
V roku 2014 som atestovala v špecializačnom odbore klinická psychológia a následne som v roku 2016 ukončila certifikačné štúdium v odbore dopravná psychológia. V roku 2020 som získala certifikát v odbore psychoterapia ako koncentratívne pohybová terapeutka. Okrem toho som absolvovala viacero krátkodobých kurzov zameraných prevažne na psychodiagnostiku.
Počas materskej dovolenky som sa zamestnala v Centre včasnej intervencie v Lučenci, kde pracujem aj aktuálne. Dostala som tak možnosť splniť si svoj sen a začať pracovať s deťmi. Venujem sa prevažne poradenskej práci a podpore rodín v zvládaní náročného životného obdobia. Vo svojej práci využívam aj terapiu hrou a filiálnu terapiu.

Pôsobenie: Lučenec

Kontakt: 0915 832 975, michala.suranova@gmail.com