Mgr. Michaela Petruňová

Vyštudovala som psychológiu na Prešovskej univerzite v Prešove. Hneď po ukončení štúdia som začala pracovať v CŠPP. Aktuálne pôsobím v Centre pre deti a rodiny v Medzilaborciach, kde pracujem prevažne s traumatizovanými deťmi, profesionálnymi náhradnými rodičmi a maloletými deťmi z iných krajín. Takisto pôsobím aj v Centre poradenstva a prevencie Medzilaborce. Vo svojej praxi sa venujem diagnostike, poradenstve, krízovej intervencii, terapii hrou a filiálnej terapii, realizácii prednášok a preventívnych aktivít, príprave budúcich profesionálnych rodičov na výkon tejto profesie. Okrem ukončeného výcvikového programu Terapia hrou a filiálna terapia, som absolvovala rôzne iné semináre, kurzy a výcviky zamerané predovšetkým na prácu s deťmi.

Pôsobenie: Centrum poradenstva a prevencie Medzilaborce, Duchnovičova 479, 068 01 Medzilaborce

Kontakt: michaela.antonakova@gmail.com