Mgr. Melitta Tóthová

psychologička

Som psychologička pracujúca s deťmi a rodinami. Mám vyštudovanú jednoodborovú psychológiu v Nitre. Prácu psychológa vykonávam v občianskom združení Tenenet od ukončenia štúdia. V doterajšej praxi som mala možnosť pracovať na viacerých projektoch, ktoré obnášali rôznorodú klientelu. Konkrétne som pracovala v teréne s rodinami, ktoré boli vystavené závislostiam, neskôr ambulantne s rodinami v rozvode alebo po rozvode. Aktuálne pracujem v ambulancii Tenenet o.z. v Senci, kde si plním prax v rámci atestácii klinickej psychológie. Venujem sa psychodiagnostike a vývinovej diagnostike detí. Okrem diagnostiky sa venujem aj terapii hrou, filiálnej terapii, rodinnej terapii a terapii zameranej na attachment pod supervíziou Inštitútu rodinnej terapie. 

Pôsobenie: Senec/ online niektoré služby

Kontakt: 0903407755, melitta.tothova@tenenet.sk