Mgr. Mária Múdra

Psychologička

Štúdium jednoodborovej psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave som ukončila v roku 2012. Aktuálne pracujem v Súkromnom centre poradenstva a prevencie v Ilave. Vo svojej práci sa zameriavam na diagnostiku, poradenstvo a terapie detí v oblasti rizikového vývinu, výchovno-vzdelávacích ťažkostí, zvládania záťažových situácií, emočných ťažkostí ako aj ťažkostí v správaní.

Využívam poznatky z viacerých výcvikových programov, kurzov a vzdelávaní, ktoré som absolvovala (Terapia hrou, Filiálna terapia, Autogénny tréning, Tréning Solution Focused Approach, Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých a iné).

Kontakt:majka.matejkova@gmail.com
Pôsobenie:
Ilava