Mgr. Libuša Lejková

Klinická a dopravná psychologička, terapeutka

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na FF v Prešove, po ukončení štúdia som 9 rokov pracovala na psychiatrickom oddelení v Rožňave, kde som pracovala so skupinami, ako aj jednotlivcami. Od roku 2019 mám vlastnú súkromnú ambulanciu pre deti aj dospelých so sídlom v Rožňave. Počas celej mojej praxe som absolvovala mnoho kurzov, workshopov, aj webinárov so zameraním na diagnostiku aj na terapeutickú prácu s deťmi či dospelými. Svoje miesto som si však našla vo výcviku Rodinnej terapie a terapie zameranej na vzťahovú väzbu, ktorý som ukončila v roku 2022. V roku 2024 som úspešne ukončila výcvikový program Terapie hrou a filiálnej terapie. Spolupráca s rodičmi, porozumenie rodinnému systému a väzieb medzi jednotlivými členmi, vytváranie bezpečného priestoru a vzájomné zdieľanie to sú hlavné témy, ktoré definujú našu prácu na ambulancii.

Pôsobenie: MEIVIS, s.r.o. Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie, Jasná 26, 04801 Rožňava

Kontakt: 0911 440 998, l.lejkova@gmail.com, meivissro@gmail.com