Mgr. Lenka Plachá

Psychologička

Vyštudovala som pracovnú a sociálnu psychológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Od roku 2022 pracujem s detským klientom v Súkromnom centre poradenstva a prevencie Tenenet. Venujem sa diagnostike kognitívnych schopností, školskej zrelosti, poradenstvu pre adolescentov, rozvoju rodičovských zručností, ťažkostiam v oblasti správania a emocionality, terapii hrou a filiálnej terapii. V praxi využívam nadobudnuté poznatky z odborných kurzov, ale i výcvikov a neustále sa vzdelávam „pretože nikdy nevieme dosť.“ Som frekventantkou v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku v Katatímne imaginatívnej psychoterapii.

Pôsobenie: Senec

Kontakt: lenka.placha@tenenet.sk