Mgr. Lenka Kotríková

Psychologička

Počas mojej psychologickej praxe som stihla nadobudnúť skúsenosti v oblasti diagnostiky detí a mládeže, v oblasti  absolvovala som vzdelávanie v programoch zameraných na korekciu a stimuláciu kognitívnych funkcií u detí, na prevenciu a ovplyvňovanie sociálno-patologických javov, kurzy a vzdelávania v oblasti využívania KBT metód pri práci s deťmi a adolescentmi,  vzdelávanie z oblasti diagnostiky vzťahovej väzby a mnohé ďalšie. V roku 2020 som ukončila výcvikový program „Terapia hrou a filiálna terapia“. Aktuálne pracujem v Centre pre deti a rodiny Prievidza, kde sa venujem práci s deťmi, mládežou, rodičmi a zamestnancami CDR. Vo svojej práci sa snažím využiť poznatky z oblasti vzťahovej väzby a pri práci s malými deťmi využívam terapiu hrou.

Pôsobenie: okres Prievidza

Kontakt: lenka.kotrikova@gmail.com