Mgr. Kristína Ürgeová

psychologička

Vyštudovala som školskú a pracovnú psychológiu na PEVŠ v Bratislave. Po skončení štúdia som začala pôsobiť ako školská psychologička na základnej škole, kde pracujem dodnes. Pracujem so žiakmi školy a tiež ich rodičmi.
V rámci individuálnej práce používam rôzne metódy ako pozorovanie či rozhovor a tiež rôzne projektívne techniky. Pri práci s deťmi využívam nadobudnuté vedomosti a zručnosti z rôznych kurzov, školení, seminárov a výcvikov:

  • Terapia hrou a filiálna terapia
  • Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková práca.
  • Nenásilná komunikácia
  • Zippyho kamaráti, Kozmove dobrodružstvá, Druhý krok
  • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Aktivity s detským klientom v rámci individuálnej práce

Pôsobenie: Žilina

Kontakt: urgeovak@gmail.com, 0907 351 752