Mgr. Klaudia Lukáčiková

Psychologička

Štúdium psychológie som absolvovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od ukončenia štúdia pracujem v Centre pre deti a rodiny, kde som sa v úvode zaoberala prácou s rodinami v rôznych náročných životných situáciách. Momentálne sa venujem práci s profesionálnymi náhradnými rodinami, s deťmi s problémami v správaní,  s pripútaním či psychosomatickými ťažkosťami. V zariadení sa venujem rovnako intervenciám s deťmi ťažko zdravotne postihnutými a s duševnými porucham. Okrem toho pracujem aj v ambulancii klinickej psychológie. V praxi sa venujem najmä terapii hrou, práci v multisenzorickom prostredí, poradenstvu a diagnostickej činnosti.

Od príchodu do praxe sa naďalej vzdelávam. Absolvovala som viacero odborných vzdelávaní zameraných na poruchy vzťahovej väzby u detí, problematiku agresie, závislostí u detí, ďalej spracovanie témy rozvodu rodičov, krízovej intervencie či práce s rôznymi psychodiagnostickými a projektívnymi technikami. Okrem toho som absolvovala vzdelávanie potrebné pre prácu v multisenzorickom prostredí Snoezelen a momentálne sa vzdelávam vo výcviku Terapia hrou a filiálna terapia. Vo svojej praxi niekedy pracujem aj za asistencie môjho psíka, ktorý vie byť pri niektorých typoch klientov dobrým pomocníkom.

Kontakt: 0949 084 308 , lukacikova.klaudia@gmail.com,
Miesto pôsobenia: Bytča