Mgr. Katarína Kaličiaková

psychologička

Moje meno je Mgr. Katarína Kaličiaková a v roku 2017 som ukončila na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach štúdium psychológie. Ihneď po štúdiu som začala pracovať ako psychologička pre občianske združenie kde sa venujem hlavne detskej klientele, ale tak isto aj na klientele rodičov a náhradných rodičov. 

Počas štúdia na vysokej škole aj mojej praxe som absolvovala rôzne výcviky a kurzy, ako výcvik v symbolicko-relaxačnej psychoterapii, kurzy v diagnostických metódach a v rámci rozšírenia vedomostí tak isto aj kurzy zamerané na zdokonalenie vedomostí v oblasti detského vývoja, vzťahovej väzby, techník pre zvládanie krízových situácií a pod. 

Aktuálne sa venujem vo svojej praxi hlavne poradenskej, sprevádzajúcej, výchovnej a diagnostickej činnosti detí a hlavne prostredníctvom Terapie hrouFiliálnej terapii sa snažím svojich klientov sprevádzať a nadobudnúť s nimi dôverný a bezpečný vzťah, ktorý je pre detskú dušu veľmi liečivý. Tak isto sa snažím rodičov prostredníctvom nej naviesť na pochopenie detského správania a ich potrieb a pomôcť tak v budovaní pevnejšieho, istého a bezpečného vzťahu s dieťaťom.

Pôsobenie: Lučenec

Kontakt: 0902352121, kypetova.k@gmail.com