Mgr. Karola Martáková

Som detská psychologička. Isté obdobie som pracovala s dospelými s mentálnym postihnutím a duševným poruchami. V roku 2019 som si ukončila psychoterapeutický výcvik v na človeka zameranom prístupe v Brne. Mám skúsenosti s individuálnou aj skupinovou prácou s deťmi po strate blízkeho. Aktuálne sa venujem deťom od troch rokov do dospelosti v CŠPP pre deti so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou v Bratislave. Mám absolvované aj kurzy v oblasti krízovej intervencie, nenásilnej komunikácie, smútkového poradenstva a terapie hrou, z ktorých poznatky čerpám pri spolupráci s deťmi a ich rodičmi.

Pôsobenie: Bratislava

Kontakt: karola.martakova@gmail.com