Mgr. Daša Pastuchová

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na UCM v Trnave. Od r. 2016 pracujem ako psychologička v súkromnom centre špeciálno – pedagogického poradenstva. Zároveň mám viac-ročné skúsenosti aj s prácou psychologičky v súkromnom centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Vo svojej práci sa venujem prevažne deťom s poruchami aktivity a pozornosti, s poruchami správania, učenia a reči.

Realizujem hlavne diagnostiku, poradenstvo, terapiu, prevenciu a taktiež reedukáciu. Pri svojej práci s klientami využívam neurofeedback terapiu, terapiu hrou aj filiálnu terapiu. Absolvovala som viacero kurzov a vzdelávaní, ktorých poznatky využívam v praxi. Mám rada svoju prácu, pretože ma napĺňa, a vďaka svojim klientom sa aj ja posúvam vpred.

Pôsobenie: Tvrdošín

Kontakt: 0948 878 875