Mgr. Claudia Misofová

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na UCM v Trnave, kde aktuálne pokračujem na doktorandskom štúdiu ako interný doktorand. Popri štúdiu a po jeho ukončení som pracovala ako psychologička v resocializačnom zariadení pre závislých adolescentov, neskôr ako školská psychologička na ZŠ. Aktuálne pracujem ako psychológ v zdravotníctve v ambulanciách klinickej psychológie a psychoterapie. Moja práca je založená na výskume a zameriavam sa na diagnostiku a individuálne psychologické poradenstvo deťom a rodičom. Poradensky a terapeuticky sa venujem deťom od 3 rokov až po dospelosť. Zameriavam sa na poradenstvo v rôznych situáciách, ako sú poruchy adaptácie, problémy so správaním, depresívnym prežívaním, pocitmi úzkosti, psychosomatickými ťažkosťami ako pomočovanie, zadržiavanie stolice alebo bolesťami bruška bez organického pôvodu, zvládaním rozvodovej situácie a mnohé iné. V práci využívam nadobudnuté vedomosti a zručnosti z viacerých absolvovaných vzdelávaní, kurzov, workshopov zameraných na psychodiagnostiku, terapiu a poradenstvo. Poskytujem služby v hrovej a filiálnej terapii.

Pôsobenie: Malacky (Váš psychológ, s.r.o.-Ambulancia klinickej psychológie, certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia a dopravnej psychológie), Skalica (Tvoj psychológ, s.r.o.- Ambulancia klinickej psychológie, certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia).

Kontakt: claudia.misofova@gmail.com, 034/7724632