Rodinná terapia 

Rodinná terapia sa zaoberá rodinnými problémami a vzťahmi v rodine klienta klienta. Na klienta sa pozerá ako na súčasť konkrétnej  rodiny, prepojeného rodinného systému, ktorý má svoju štruktúru vzťahov, pravidlá spolužitia, zaužívané interakcie, zvyklosti. Rodina funguje ako systém a správanie každého jej člena ovplyvňuje i správanie ostatných. Príznaky poruchy u jedného člena rodinného systému bývajú signálom alebo dôsledkom narušení v rodine – fungovania rodiny ako celku, alebo niektorej jeho časti.
Pri rodinnej terapii sa preto obvykle pracuje s celou rodinou, alebo s jej časťou (s tými členmi, ktorí sú pre zmenu vo fungovaní rodinného systému potrební a podstatní). 
Podpora zo strany nezainteresovanej osoby – terapeuta – môže byť rodine nápomocná. Rodina sa stretáva s terapeutom a spoločne hľadajú riešenia problémov, riešenia vzťahových konfliktov medzi jednotlivými jej členmi, pracujú na zvýšení porozumenia, so snahou o obnovenie harmonického fungovania rodiny. Terapeut ponúka priestor každému členovi rodiny  na vyjadrenie jeho pocitov a postojov, pracuje s analýzou komunikácie v rodinnom systéme. Využíva sa napr. aj práca s rodinnou históriou, s rodinnými príbehmi, rituálmi.

Kedy je vhodná?

 • pri poruchách správania dieťaťa, napr. aj v súvislosti s ADHD;
 • pri psychosomatických poruchách niektorého z členov rodiny;
 • pre rodiny, ktoré majú osvojené deti, alebo deti v NRS;
 • pre rodiny s postihnutými deťmi;
 • pre rodiny, ktoré prechádzajú náročným obdobím (rozvod, úmrtie, vážne ochorenie člena rodiny…);
 • pri komunikačných a vzťahových problémoch v rodine;
 • pri príchode „nového rodiča“ do rodiny.

Poplatok: viď cenník

Na stretnutie je potrebné objednať sa vopred:

Spolu určite nájdeme vhodný termín, ktorý Vám bude vyhovovať.

Kontaktné informácie

Miesto: Martin

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Československej armády 3, Martin (budova Informatika, v blízkosti polikliniky ZŤS)

Prihlásiť sa na stretnutie  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  Ďalšie dostupné terapie

  Práca s deťmi a dospievajúcimi

  Poradenstvo pre dospelých

  Párová terapia