Mgr. Stanislava Girová

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove. Po skončení štúdia som pracovala v sanatóriu pre liečbu závislostí, tiež v domove sociálnych služieb pre ľudí s duševnými ochoreniami a neskôr v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Aktuálne pôsobím ako školská psychologička, kde pracujem so žiakmi od materskej školy až po maturantov. Venujem sa rodinnej terapii a individuálnej terapii detí aj dospelých. Absolvovala som viacero vzdelávaní, kurzov a workshopov zameraných na psychodiagnostiku a poradenstvo. V práci tiež využívam poznatky z výcvikových programov ako je Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, Terapia hrou, Filiálna terapia, Arteterapia, muzikoterapia a ergoterapia v psycholgickej praxi.

Mám rada život v každej jeho podobe a snažím sa nazerať na jeho krásy a stvorenia s rešpektom a úctou…

Pôsobenie: Košice

Kontakt: stanislava.girova@gmail.com