Mgr. Zuzana Kuniaková

Štúdium psychológie som ukončila v roku 2001 na Prešovskej univerzite, po jedoročnom pobyte v zahraničí som nastúpila do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dubnici nad Váhom kde pôsobím doteraz. Špecializujem sa na poradenstvo a prácu s deťmi, mládežou a rodičmi. Pri práci sa opieram o skúsenosti z výcviku gestalt orientovanej terapie, rodinnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu a muzikoterapie, pohybovej terapie a arteterapie.

Pôsobenie:Dubnica nad Váhom

Kontakt: 0903316751, kuniakova.zuzana@gmail.com