Mgr. Petra Andelová

Verím, že jeden z najväčších darov, ktoré môžeme druhému človeku dať, je ozajstne byť s ním a počúvať ho s úmyslom mu porozumieť ..

Som vyštudovaný psychológ (v r.2010 som ukončila vzdelanie jednoodborovej psychológie na Univerzite sv.Cyrila a Metoda v Trnave). Od tohto času až doposiaľ sa venujem poradenskej / terapeutickej práci s rodinou, deťmi, jednotlivcom.

Pôsobila som pár rokov v Centre psychologického poradenstva a prevencie v Námestove, neskôr niekoľko rokov ako psychológ na oddelení Sociálno-právnej ochrany detí. Aktuálne stále pôsobím v Centre poradenstva a prevencie v Holíči na čiastočný úväzok a čo sa týka terapeutickej práce tak pôsobím v súkromnej praxi v meste Skalica.

  • V r. 2016 som ukončila 2-ročný sebarastový výcvik v Inštitúte Virginie Satirovej
  • Absolvent výcviku Hrovej a filiálnej terapie
  • Absolvent výcviku Rodinnej terapie a terapie zameranej na vzťahovú väzbu
  • Certifikát v diagnostickej a terapeutickej technike Sandplaying
  • pravidelne a priebežne v individuálnej a skupinovej supervízii; vedená v zozname terapeutov v Inštitúte rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Martin.
  • Aktuálne frekventant Psychoterapeutického výcviku v Institute pro výcvik v Gestalt Terapii, o.p.s. Praha.

Prax v psychologickom poradenstve cca 13 rokov.

Kontakty:

+421/948 685 120

info@terapia.andel.si

https://terapia.andel.si

V čase keď pracujem s klientom, tak nemôžem dvíhať telefón, preto odporúčam buď mi poslať SMS a ja sa s Vami spojím neskôr, alebo mi napíšte email a ozvem sa Vám ihneď ako to pôjde.