Mgr. Martina Dávidová

Svoju prácu robím srdcom a každý posun klienta je aj mojím posunom.
Od svojich sedemnástich rokov (od roku 2005) sa intenzívne venujem práci s deťmi a mládežou. Dostala som sa do kontaktu s adoptovanými deťmi, deťmi z detských domovov, ale i deťmi z rôznych rodinných prostredí. Moja dobrovoľnícka činnosť ma naviedla na životnú cestu pomoci.

Vyštudovala som magisterský stupeň sociálnej pedagogiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Mám za sebou osemročnú prax na základnej škole, ako sociálna pedagogička.

Široké spektrum oblastí ktorým moji klienti čelia ma motivuje nasávať nové poznatky, zručnosti, techniky na rôznych školeniach, webinároch, kurzoch, tréningoch, výcvikoch zameraných hlavne na deti a dospievajúcich. Ich hlavnými témami boli doposiaľ: krízová intervencia, úzkostné či agresívne prejavy správania, sebapoškodzovanie, šikanovanie, násilie páchané na deťoch a iné. Výcvik Rodinnej terapie a individuálnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu ma očaril natoľko, že z neho získané vedomosti a zručnosti sa stali jedným zo základných pilierov mojej práce.

Pôsobenie: Košice, Rožňava

Kontakt: 0915 975 229 (Spokojne mi napíšte sms. Ja sa spätne ozvem, keď budem môcť volať.)
davidova.tinka@gmail.com